Budapest Zöldinfrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterve (ZIFFA)

A ZIFFA Budapestnek a teljes közigazgatási területére készülő, középtávú dokumentum, amely a koncepcióban kitűzött célokat figyelembe véve meghatározza a közép- és rövid távon tervezett beavatkozásokat és projekteket, illetve megjelöli ezek nagyságrendi költségigényét, lehetséges finanszírozási forrását, ütemezését, továbbá meghatározza a megvalósítás jogi, pénzügyi, társadalmi (szemléletformálási), tervezési, szervezeti eszközeit és feltételeit.

Mivel a zöldinfrastruktúra fejlesztését az adottságokra kell építeni, az első munkafázisban széleskörű adat- és információgyűjtés, valamint elemzés és értékelés történt (lásd: Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója I. kötet). A helyzetelemzésre építkezve a koncepció hosszú távú céljai kerültek megfogalmazásra (lásd: Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója II. kötet), amelyeket a Fővárosi Közgyűlés döntésével meg is erősített. A koncepció célrendszere alapján a közgyűlés felhatalmazásával a most készülő stratégiában és akciótervben meghatározásra kerülnek a középtávú feladatok és a megvalósítást szolgáló eszközök, illetve feltételek. A területi jellegű beavatkozások akcióterületek és projektek formájában kerülnek meghatározásra. A célok megvalósítást szolgáló egyéb (nem területi jellegű) eszközök jogi, pénzügyi, társadalmi (szemléletformálási), tervezési és szervezeti vonatkozásban kerülnek kifejtésre.

Azon túl, hogy a terv nyilvános lesz, a Fővárosi Önkormányzat szeretné a koncepcióban kitűzött célok megvalósítása és a helyes beavatkozások, projektek kiválasztása érdekében a társadalmi igényeket jobban megismerni. A munkát a Kezdőlapon elérhető kérdőívek kitöltésével segítheti. Ugyanakkor az egyes célok megvalósítása túlmutat a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörén, így például a közösségi tervezés megvalósítása jellemzően a kerületi önkormányzatok lehetőségein múlik.
A társadalmi bevonásnak nem titkolt célja a szemléletformálás is. Minden érintett számára szükséges felhívni a figyelmet a városi „zöld” gazdasági, ökológiai, társadalmi és egészségügyi hasznosságára. A legkisebb közösségektől (társasházak), a szomszédsági (tömb), kerületi, összvárosi szintig lehet és kell tudatosan formálni a látásmódunkat. A zöldinfrastruktúra védelme és fejlesztése közös ügy, csak akkor lehet eredményes, ha minden szereplő – a maga szintjén, kompetencia-területén – ehhez hozzájárul. A tervben fel kívánjuk tárni, hogy ki mit tehet a közös cél elérése érdekében.